فرصت مجدد برای انتخاب رشته آزمون دستیاری پزشکی 94
تعداد بازدید : 944 |

فرصت مجدد برای انتخاب رشته آزمون دستیاری پزشکی 94اطلاعیه وزارت بهداشت
تعداد بازدید : 1906 |

اسامی معرفی شده برای مصاحبه در دانشگاه شاهدافزایش ۱۰ درصدی ظرفیت پذیرش در دانشگاه خوارزمی
تعداد بازدید : 818 |

افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت پذیرش در دانشگاه خوارزمیرتبه 1 نانوفناوری پزشکی  آزمون ارشد وزارت بهداشت 94
تعداد بازدید : 2584 |

رتبه 1 نانوفناوری پزشکی آزمون ارشد وزارت بهداشت 94

رتبه 1 نانوفناوری پزشکی  آزمون ارشد وزارت بهداشت 94 » ادامه خبر


اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص تمدید مهلت انتخاب رشته محل تحصیل

اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص تمدید مهلت انتخاب رشته محل تحصیل » ادامه خبر


رتبه 1 و 3 تغذیه آزمون ارشد بهداشت 94
تعداد بازدید : 5640 |

رتبه 1 و 3 تغذیه آزمون ارشد بهداشت 94

رتبه های برتر کنکور ارشد وزارت بهداشت 94 » ادامه خبر


رتبه 1 و 2 بیوشیمی بالینی آزمون ارشد بهداشت 94
تعداد بازدید : 5426 |

رتبه 1 و 2 بیوشیمی بالینی آزمون ارشد بهداشت 94

رتبه 1 و 2 بیوشیمی بالینی آزمون ارشد بهداشت 94 » ادامه خبر