کنکور کارشناسی ارشد 95 در اردیبهشت ماه برگزار می شود
تعداد بازدید : 1368 |

ویژه کنکور ارشد وزارت علومفرصت مجدد برای انتخاب رشته آزمون دستیاری پزشکی 94
تعداد بازدید : 622 |

فرصت مجدد برای انتخاب رشته آزمون دستیاری پزشکی 94اطلاعیه وزارت بهداشت
تعداد بازدید : 1377 |

اسامی معرفی شده برای مصاحبه در دانشگاه شاهدافزایش ۱۰ درصدی ظرفیت پذیرش در دانشگاه خوارزمی
تعداد بازدید : 511 |

افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت پذیرش در دانشگاه خوارزمیرتبه 1 نانوفناوری پزشکی  آزمون ارشد وزارت بهداشت 94
تعداد بازدید : 1917 |

رتبه 1 نانوفناوری پزشکی آزمون ارشد وزارت بهداشت 94

رتبه 1 نانوفناوری پزشکی  آزمون ارشد وزارت بهداشت 94 » ادامه خبر


اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص تمدید مهلت انتخاب رشته محل تحصیل

اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص تمدید مهلت انتخاب رشته محل تحصیل » ادامه خبر