تخفیف ویژه کلیه خدمات موسسه به مناسبت روز دانشجو در تمام نمایندگیها و شعب
تعداد بازدید : 1889 |

تخفیف کلیه خدمات موسسه به مناسبت روز دانشجو


تعطیلی موسسه در روزهای 19 و 20 آذر ماه
تعداد بازدید : 1620 |

تعطیلی موسسه در روزهای 19 و 20 آذر ماه


_نتایج آزمون 2 کلاسی بیوشیمی استاد عسگر خانی
تعداد بازدید : 1060 |

_نتایج آزمون 2 کلاسی بیوشیمی استاد عسگر خانی


_نتایج آزمون 1 کلاسی بیوشیمی پاییز
تعداد بازدید : 1089 |

_نتایج آزمون 1 کلاسی بیوشیمی پاییز


برنامه کلاسهای روز سه شنبه 17 آذر 94
تعداد بازدید : 837 |

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 17 آذر 94


برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 18 آذر 94
تعداد بازدید : 581 |

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 18 آذر 94


برنامه کلاسهای روز یکشنبه 15 آذر 94
تعداد بازدید : 892 |

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 15 آذر 94