برنامه کلاسهای روز سه شنبه 7مهرماه 94
تعداد بازدید : 820 |

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 7مهرماه 94


برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 8 مهرماه 94
تعداد بازدید : 839 |

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 8 مهرماه 94


کلاس فوق العاده بیوشیـمی استاد عسگرخانی
تعداد بازدید : 193 |

کلاس فوق العاده بیوشیـمی استاد عسگرخانی


برنامه کلاسهای روز دوشنبه 6 مهر 94
تعداد بازدید : 815 |

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 6 مهر 94


برنامه کلاسهای روز یکشنبه 5 مهر 94
تعداد بازدید : 851 |

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 5 مهر 94


کلاس فوق العاده شیمی دارویی (دکتری)
تعداد بازدید : 1316 |

کلاس فوق العاده شیمی دارویی (دکتری)


کلاس فوق العاده بیوشیـمی دکتـری (دوره دوم )
تعداد بازدید : 615 |

کلاس فوق العاده بیوشیـمی دکتـری (دوره دوم )کلاس فوق العاده بیوشیمی ( ارشد تابستان)
تعداد بازدید : 802 |

کلاس فوق العاده بیوشیمی ( ارشد تابستان)


نتایج آزمون 2 کلاسی بیوشیمی دکتر محمد نژاد
تعداد بازدید : 881 |

نتایج آزمون 2 کلاسی بیوشیمی دکتر محمد نژاد