برنامه کلاسهای روز دوشنبه 24 فروردین 94
تعداد بازدید : 983 |

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 24 فروردین 94


برنامه کلاسی روز یکشنبه
تعداد بازدید : 911 |

برنامه کلاسی روز یکشنبه 23فروردین


کلاس های بیوشیمی دکتری (دکتر جعفرنژاد)
تعداد بازدید : 4367 |

روز و ساعت کلاس های بیوشیمی دکتری (دکتر جعفرنژاد)


برنامه کلاسهای روز جمعه 21 فروردین
تعداد بازدید : 2257 |

برنامه کلاسهای روز جمعه 21 فروردین


برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 20 فروردین
تعداد بازدید : 1248 |

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 20 فروردین

برای مشاهده متن خبر روی ادامه خبر کلیک کنید » ادامه خبر


کلاس شیمی دکتر اکبری (تابستان و  پاییز) پنج شنبه  20 فروردین از ساعت 12:30 تا 20 برقرار است

برای مشاهده متن خبر روی ادامه خبر کلیک کنید

» ادامه خبر


دسترسی به اخبار کلاسی در سایت جدید (همین سایت)
تعداد بازدید : 2352 |

دسترسی به اخبار کلاسی در سایت جدید (همین سایت)