نتایج آزمون 2 کلاسی  فیزیولوژی دکتر قاسمی
تعداد بازدید : 899 |

نتایج آزمون 2 کلاسی فیزیولوژی دکتر قاسمی


کنسلی کلاس ژنتیک ارشد ودکتری روز جمعه
تعداد بازدید : 764 |

کنسلی کلاس ژنتیک ارشد ودکتری روز جمعه


نتایج آزمون زبان استاد حیدرنیا
تعداد بازدید : 2199 |

نتایج آزمون زبان استاد حیدرنیا


برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 9 مهر 94
تعداد بازدید : 907 |

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 9 مهر 94


برنامه کلاسهای روز جمعه 10 مهر 94
تعداد بازدید : 832 |

برنامه کلاسهای روز جمعه 10 مهر 94


برنامه کلاسهای روز سه شنبه 7مهرماه 94
تعداد بازدید : 797 |

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 7مهرماه 94


برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 8 مهرماه 94
تعداد بازدید : 822 |

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 8 مهرماه 94


کلاس فوق العاده بیوشیـمی استاد عسگرخانی
تعداد بازدید : 180 |

کلاس فوق العاده بیوشیـمی استاد عسگرخانی


برنامه کلاسهای روز دوشنبه 6 مهر 94
تعداد بازدید : 799 |

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 6 مهر 94


برنامه کلاسهای روز یکشنبه 5 مهر 94
تعداد بازدید : 830 |

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 5 مهر 94