شروع کلاسهای دوره دکتری 95
تعداد بازدید : 1175 |

شروع کلاسهای دوره دکتری 95


وضعیت آزمون دکتری سال 95
تعداد بازدید : 1026 |

وضعیت آزمون دکتری سال 95


شروع کلاسهای داروسازی از ابتدای دی ماه
تعداد بازدید : 775 |

شروع کلاسهای داروسازی از ابتدای دی ماه


کارگاه دو روزه تندخوانی
تعداد بازدید : 794 |

کارگاه دو روزه تندخوانیثبت نام دوره جدید MHLE آغاز شد
تعداد بازدید : 613 |

آغاز دوره از 5 آذر


ثبت نام دوره علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی
تعداد بازدید : 786 |

شروع دوره از 7 آذرماه


برنامه همایش نمایندگیها سال 94
تعداد بازدید : 3726 |

برنامه همایش نمایندگیها سال 94


برگزاری اولین آزمون آزمایشی 12 مرحله ای
تعداد بازدید : 1658 |

کارشناسی ارشد گروه آموزشی دکتر خلیلی


نشریه داخلی گروه
تعداد بازدید : 1518 |

ماهنامه هدف