کلید نهایی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد
تعداد بازدید : 271 |

کلید نهایی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد

کلید نهایی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد
https://sanjeshp.ir/Content.aspx?click=1 » ادامه خبرآیین نامه بخش آموزش
تعداد بازدید : 562 |

آیین نامه بخش آموزشامکان ترجمه مدارک تحصیلی به صورت غیرحضوری فراهم شد
تعداد بازدید : 256 |

امکان ترجمه مدارک تحصیلی به صورت غیرحضوری فراهم شد


برنامه کلاسی روز سه شنبه 11 شهریور 99 (شعبه انقلاب )
تعداد بازدید : 244 |

برنامه کلاسی روز سه شنبه 11 شهریور 99 (شعبه انقلاب )شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه تهران اعلام شد
تعداد بازدید : 516 |

شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه تهران اعلام شدنتایج آزمون فلوشیپ منتشر شد
تعداد بازدید : 354 |

نتایج آزمون فلوشیپ منتشر شد