کارنامه اولیه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد
تعداد بازدید : 743 |

کارنامه اولیه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد

کارنامه اولیه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد
https://sanjeshp.ir/Content.aspx?click=1 » ادامه خبر


کلید نهایی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد
تعداد بازدید : 562 |

کلید نهایی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد

کلید نهایی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد
https://sanjeshp.ir/Content.aspx?click=1 » ادامه خبرآیین نامه بخش آموزش
تعداد بازدید : 988 |

آیین نامه بخش آموزشامکان ترجمه مدارک تحصیلی به صورت غیرحضوری فراهم شد
تعداد بازدید : 539 |

امکان ترجمه مدارک تحصیلی به صورت غیرحضوری فراهم شد


برنامه کلاسی روز سه شنبه 11 شهریور 99 (شعبه انقلاب )
تعداد بازدید : 477 |

برنامه کلاسی روز سه شنبه 11 شهریور 99 (شعبه انقلاب )