برنامه کلاسی روز پنجشنبه 14 مردادماه 1400
تعداد بازدید : 169 |

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 14 مردادماه 1400
آغاز توزیع کارت آزمون ارشد علوم پزشکی از امروز
تعداد بازدید : 304 |

آغاز توزیع کارت آزمون ارشد علوم پزشکی از امروزهمه چیز در مورد دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی!
تعداد بازدید : 3195 |

دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی چیست؟