(IQB آمار زیستی) انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد
تعداد بازدید : 2225 |

IQB آمار زیستی


مشاوره رایگان با اساتید
تعداد بازدید : 2542 |

بهترین فرصت برای پاسخ به سوالات کنکوری


همایش رایگان 16 مهر ماه
تعداد بازدید : 2186 |

همایش رایگان 16 مهر ماه


انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد
تعداد بازدید : 1542 |

Learning With Laugh


طرح طلایی چیست؟
تعداد بازدید : 3502 |

طرح طلایی چیست؟


IQB بیوانفورماتیک پزشکی
تعداد بازدید : 2113 |

گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد ...


میانبر الگوریتم باکتری (عمومی و سیستماتیک)
تعداد بازدید : 1691 |

گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد


اینستاگرام گروه آموزشی دکتر خلیلی
تعداد بازدید : 6276 |

اینستاگرام گروه آموزشی دکتر خلیلی


انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد ...
تعداد بازدید : 1174 |

زبان عمومی و تخصصی علوم ورزشی