جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشاوره و انتخاب (شهر و دانشگاه) مقطع ارشد وزارت علوم، می توانید با شماره زیر تماس بگیرید 

021-66568621 (داخلی 1)