برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت - بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 
دوره پاییز 96 شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

نام کلاس نام استاد

زمان

شنبه 20-16 استاد حبیبی رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
شنبه 16-12:30 (یک جلسه در ماه) استاد شجاع میکروب شناسی مواد غذایی
شنبه 20- 16 (بک جلسه در ماه) استاد شجاع کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی
یکشنبه 16-12:30 (یک جلسه در ماه) استاد شجاع شیمی مواد غذایی
یکشنبه 20-16 (یک جلسه در ماه) استاد شجاع اصول نگهداری مواد غذایی
شنبه 16-12:30 گروه اساتید زبان
پنجشنبه 20-16 استاد حیدرنیا زبان
پنجشنبه 16-12:30 دکتر یعقوبی زبان
پنجشنبه 20-16 دکتر شاهرضا زبان
جمعه 16-12:30 دکتر شاهرضا زبان
پنجشنبه 12-8 (پوشش IQB) داوطلبان سال گذشته دکتر شاهرضا زبان

در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.

 

جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.