دروس و ضرایب و برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اقتصاد بهداشت
 
دوره پاییز 97 شعبه انقلاب

آغاز دوره: آذرماه

نام کلاس نام استاد

زمان

چهارشنبه 20-18 استاد شیخی اقتصاد سلامت (ضریب 3)
یکشنبه 19-16 استاد شیخی اقتصاد خرد (ضریب 2)
یکشنبه 19-16 استاد شیخی اقتصاد کلان (ضریب 2)
چهارشنبه 20-17 استاد طباطبایی ریاضی و آمار حیاتی (ضریب 3)
چهارشنبه 18-16 دکتر خسروی سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
(ضریب 2)
پنجشنبه 16-12:30 استاد حیدرنیا  زبان (ضریب 2)
پنجشنبه 16-12:30 دکتر یعقوبی زبان (ضریب 2)
پنجشنبه 20-16 دکتر شاهرضا زبان (ضریب 2)
پنجشنبه 12-8 دکتر شاهرضا زبان (ضریب 2)
جمعه 16-12:30 دکتر شاهرضا زبان (ضریب 2)
چهارشنبه 19-16 دکتر شاهرضا زبان (ضریب 2)

در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.

 

جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.