دکتر سید محمد آرین اکبری

استاد ژنتیک

 
نام استاد درس مقطع رزومه کتب تالیفی و ترجمه ای

دکتری ژنتیک
دانشگاه علوم تحقیقات
رتبه 1
آقای دکتر محمدآرین اکبری ژنتیک  سابقه بیش از 7 سال تدریس در مقطع  کارشناسی ارشد و دکتری در موسسه کنکور
 تدریس ژنتیک در 10 استان به مدت 6 سال
 بالاترین آمار قبولی و رتبه های برتر در کنکور  کارشناسی ارشد در طی 6 سال
 تدریس در دانشگاه در مقطع  کارشناسی ارشد
 یکی از بنیانگذاران و سهامداران شرکت  بیوتکنولوژی جاوید در سال 1392
 بنیانگذار شرکت بیوتکنولوژی آرین: زمینه فعالیت  در آموزش و پژوهش و تولید
 2 جلد درسنامه ژنتیک مخصوص کارشناسی  ارشد
 6 جلد درسنامه ژنتیک، مخصوص دکتری ژنتیک  پزشکی
 کتاب جامع ژنتیک
 کتاب مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
 ترجمه کتاب کلونینگ براون
 کتاب ضروریات زیست شناسی مولکولی
 پاسخنامه IQB دانشگاه آزاد