برنامه کلاسهای دکتری وزارت بهداشت - خون شناسی (هماتولوژی)

دوره تابستان 95 شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

نام کلاس

نام استاد

روز و ساعت

آغاز دوره

خون شناسی دکتر نامجو پنجشنبه 12-8
سه شنبه 20-16 (2جلسه درماه)
آبان ماه
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم جمعه 12-8 آبان ماه
MCHE / MHLE (دوره دوم) استاد کریمی پنجشنبه 16-12:30 مردادماه
MCHE / MHLE (دوره سوم) استاد فخر چهارشنبه 19-16 مردادماه
MCHE / MHLE (دوره چهارم) استاد کریمی پنجشنبه 19:30-16 مردادماه

در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران موسسه با شما تماس بگیرند.

  • جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.