برنامه کلاسهای دکتری وزارت بهداشت ژنتیک پزشکی

شعبه انقلاب

آغاز دوره: مهرماه 95

نام کلاس

نام استاد

روز و ساعت

آغاز دوره

ژنتیک پزشکی تخصصی دکتر اکبری پنجشنبه 12-8 مهرماه
MCHE / MHLE (دوره دوم) استاد کریمی پنجشنبه 16-12:30 21 مرداد
MCHE / MHLE (دوره سوم) استاد فخر چهارشنبه 19-16 27 مرداد
MCHE / MHLE (دوره چهارم) استاد کریمی پنجشنبه 19:30-16 15 مهرماه

در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران موسه با شما تماس بگیرند.

 

جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.