برنامه کلاسهای دکتری وزارت بهداشت پزشکی مولکولی

شعبه انقلاب

آغاز دوره: مهرماه

نام کلاس نام استاد روز و ساعت آغاز دوره
بیوشیمی عمومی دکتر محمدنژاد چهارشنبه 20-16 مهرماه
بیوشیمی تخصصی دکتر محمدنژاد پنجشنبه 12-8 مهرماه
ایمنی شناسی دکتر خلیلی جمعه 20- 16 مهرماه
ایمنی شناسی دکتر خلیلی دوشنبه 17-14 مهرماه
ایمنی شناسی دکتر خلیلی جمعه 20-16 مهرماه
ژنتیک پزشکی (سایر رشته ها) دکتر اکبری جمعه 20-16 مهرماه
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم جمعه 12- 8 مهرماه
باکتری شناسی استاد بلوری چهارشنبه 16-12:30 مهرماه
باکتری شناسی استاد رضازاده پنجشنبه 12-8 مهرماه
MCHE / MHLE (دوره دوم) استاد کریمی پنجشنبه 16-12:30 21 مرداد
MCHE / MHLE (دوره سوم) استاد فخر چهارشنبه 19-16 27 مرداد
MCHE / MHLE (دوره چهارم) استاد کریمی پنجشنبه 19:30-16 15مهر
 
در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران موسسه با شما تماس بگیرند.


 

جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.