برنامه کلاسهای دکتری وزارت بهداشت بیولوژی تولید مثل

شعبه انقلاب

آغاز دوره: مهرماه

نام کلاس

نام استاد

روز و ساعت

آغاز دوره

سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم جمعه 16-12:30  
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم جمعه 16-12:30 و
جمعه 12-8
 
علوم تولیدمثل دکتر پاک طینت جمعه 12-8  
استعداد تحصیلی دکتر وکیلی شنبه 20-16  
استعداد تحصیلی دکتر وکیلی جمعه 12-8 دی ماه
MCHE / MHLE (دوره چهارم) استاد کریمی پنجشنبه 19:30-16 15 مهرماه
 
​داوطلبان می توانند در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایند، تا مشاوران ما با آنها تماس بگیرند.

 

جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.