برنامه کلاسهای دکتری وزارت بهداشت بیولوژی تولید مثل

شعبه انقلاب

آغاز دوره: مهرماه 95

نام کلاس

نام استاد

روز و ساعت

آغاز دوره

سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم جمعه 12-8 مهرماه
جنین شناسی دکتر ابوطالب جمعه 20-16 مهرماه
آناتومی لگن و پرینه دکتر پاک طینت جمعه 16-13 مهرماه
بافت شناسی دکتر عبدالهی پنجشنبه 16-12:30 مهرماه
فیزیولوژی غدد دکتر پاک طینت پنجشنبه 20-16 مهرماه
ایمنی شناسی دکتر خلیلی دوشنبه 17-14 مهرماه
ایمنی شناسی دکتر خلیلی جمعه 20-16 مهرماه
MCHE / MHLE (دوره دوم) استاد کریمی پنجشنبه 16-12:30 مرداد
MCHE / MHLE (دوره سوم) استاد فخر چهارشنبه 1916 مرداد
MCHE / MHLE (دوره چهارم) استاد کریمی پنجشنبه 19:30-16 15 مهرماه
 
​داوطلبان می توانند در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایند، تا مشاوران ما با آنها تماس بگیرند.

 

جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.