برنامه کلاسهای دکتری وزارت بهداشت باکتری شناسی

شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

نام کلاس

نام استاد

روز و ساعت

آغاز دوره

بیوشیمی عمومی دکتر محمدنژاد چهارشنبه 20-16 آبان ماه
بیوشیمی بالینی دکتر محمدنژاد پنجشنبه 12-8 آبان ماه
ایمنی شناسی دکتر خلیلی جمعه 16-12:30 آبان ماه
ژنتیگ میکروارگاسم ها استاد بلوری پنجشنبه 20-16 آبان ماه
باکتری شناسی استاد رضازاده پنجشنبه 12-8 آبان ماه
باکتری شناسی استاد بلوری چهارشنبه 16-12:30 آبان ماه
قارچ شناسی دکتر زارعی جمعه 16-12:30 آبان ماه
ویروس شناسی دکتر یزدانی پنجشنبه 16-12:30 آبان ماه
MHLE/MCHE (دوره دوم) استاد کریمی پنجشنبه 16-12:30 21 مرداد
MHLE/MCHE (دوره سوم) استاد فخر چهارشنبه 19:30-16 27 مرداد
MHLE/MCHE (دوره چهارم) استادکریمی پنجشنبه 19:30-16 15 مهرماه

در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران موسسه با شما تماس بگیرند.

 

جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید