دروس و ضرایب و برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت میکروب شناسی پزشکی
 
دوره پاییز 97 شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

نام کلاس

نام استاد زمان
باکتری شناسی (ضریب 5) دکتر بلوری دوشنبه 16-13
باکتری شناسی (ضریب 5) دکتر بلوری پنجشنبه 16-13
ایمنی شناسی (ضریب 1/5) دکتر خلیلی جمعه 16-12:30
ایمنی شناسی (ضریب 1/5) استاد صفدریان دوشنبه 20-16
ویروس شناسی (ضریب 1/5) خانم دکتر یزدانی شنبه 19-16
سلولی و مولکولی (ضریب 1) خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 12-8
سلولی و مولکولی (ضریب 1) خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 18-14
انگل شناسی (ضریب 1) دکتر رئیسی جمعه 20-16 (یک هفته در میان)
قارچ شناسی (ضریب 1) دکتر فلاح جمعه 20-16 (یک هفته در میان)
زبان (ضریب 2) استاد  حیدرنیا پنجشنبه 16-12:30
زبان (ضریب 2) دکتر یعقوبی پنجشنبه 16-12:30
زبان (ضریب 2) دکتر شاهرضا پنجشنبه 20-16
زبان (ضریب 2) دکتر شاهرضا جمعه 12-8
زبان (ضریب 2) دکتر شاهرضا چهارشنبه 19-16 (پوشش IQB) داوطلبان سال گذشته


دوره تابستان 97 شعبه انقلاب

آغاز دوره: 20 مردادماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

ایمنی شناسی دکتر خلیلی چهارشنبه 20-16
ایمنی شناسی استاد صفدریان جمعه 20-16 (یک هفته در میان)
باکتری شناسی دکتر بلوری پنجشنبه 19:30-16:30
سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم جمعه 12:15-8:15
سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 13-9
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 16-12:30
زبان دکتر شاهرضا پنجشنبه 16-12:30
زبان دکتر شاهرضا چهارشنبه 16-13
زبان دکتر یعقوبی پنجشنبه 12-9


در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.

  • جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.