برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ویروس شناسی
 
دوره پاییز 96 شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

ویروس شناسی دکتر یزدانی یکشنبه 20-17
ایمنی شناسی دکتر خلیلی جمعه 20-16
ایمنی شناسی دکتر خلیلی دوشنبه 17-14
ایمنی شناسی استاد صفدریان یکشنبه 19-15
تکنیکها و مقالات (ایمنی شناسی) دکتر خلیلی جمعه 20-16 و
دوشنبه 17-14
باکتری شناسی دکتر بلوریی پنجشنبه 16-12:30
باکتری شناسی دکتر بلوری دوشنبه 20-17
سلولی و مولکولی دکتر بهروزی اقدم پنجشنبه 12-8 (شروع از دی ماه)
سلولی و مولکولی دکتر بهروزی اقدم سه شنبه 18-14
سلولی و مولکولی دکتر بهروزی اقدم جمعه 16-12:30
زبان گروه اساتید شنبه 16-12:30
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 20-16
زبان دکتر یعقوبی پنجشنبه 16-12:30
زبان دکتر شاهرضا پنجشنبه 20-16
زبان دکتر شاهرضا جمعه 16-12:30
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 12-8 (پوشش IQB) داوطلبان سال گذشته
 
دوره تابستان 96 شعبه انقلاب

آغاز دوره: مردادماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

ویروس شناسی دکتر یزدانی یکشنبه 20-17
ترم پاییز (شروع دوره: مهرماه)
ایمنی شناسی دکتر خلیلی دوشنبه 17- 14
ایمنی شناسی دکتر خلیلی جمعه 16- 12:30
باکتری شناسی استاد رضازاده پنج شنبه 16- 12:30
باکتری شناسی استاد رضازاده دوشنبه 20-17
سلولی و مولکولی دکتر بهروزی اقدم پنجشنبه 16-12:30
سلولی و مولکولی دکتر بهروزی اقدم سه شنبه 18-14
سلولی و مولکولی دکتر بهروزی اقدم جمعه 16- 12:30
کرم شناسی دکتر میرجلالی پنجشنبه 20- 16
(یک هفته در میان)
قارچ شناسی دکتر زارعی جمعه 12-8
زبان استاد شاهرضا  سه شنبه 11:30-8
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 12- 8
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 20-16
زبان استاد روحی شنبه 13-9
زبان مهندس یعقوبی پنجشنبه 20- 16
زبان استاد شاهرضا پنجشنبه20-16
زبان استاد شاهرضا جمعه 12- 8
 
 
در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.