برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ویروس شناسی
 
دوره تابستان 96 شعبه انقلاب

آغاز دوره: مردادماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

ویروس شناسی دکتر یزدانی یکشنبه 20-17
(شروع دوره: آبان ماه)
ایمنی شناسی دکتر خلیلی چهارشنبه 20-16
ایمنی شناسی استاد صفدریان جمعه 20-16 (یک هفته در میان)
باکتری شناسی دکتر بلوری پنج شنبه 19:30-16:30
سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم جمعه 12:15-8:15
سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 13-9
انگل شناسی دکتر وحید رئیسی جمعه 20- 16 (یک هفته در میان)
شروع دوره: آبان ماه
قارچ شناسی دکتر امید رئیسی جمعه 20-16 (یک هفته در میان)
شروع دوره: آبان ماه
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 20-16
زبان دکتر شاهرضا پنجشنبه 16-12:30
زبان دکتر شاهرضا چهارشنبه 16-13
زبان دکتر یعقوبی پنجشنبه 12-9


دوره پاییز 97 شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

ویروس شناسی دکتر یزدانی یکشنبه 20-17
ایمنی شناسی دکتر خلیلی جمعه 16-12:30
ایمنی شناسی استاد صفدریان دوشنبه 20-16
ایمنی شناسی استاد صفدریان یکشنبه 19-15
باکتری شناسی دکتر بلوری دوشنبه 16-13
باکتری شناسی دکتر بلوریی پنجشنبه 16-13
سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 18-14
سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 12-8
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 16-12:30
زبان دکتر یعقوبی پنجشنبه 16-12:30
زبان دکتر شاهرضا پنجشنبه 20-16
زبان دکتر شاهرضا پنجشنبه 12-8
زبان دکتر شاهرضا چهارشنبه 19-16
(دانشجویان سال گذشته)
 
در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.