برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ژنتیک پزشکی
 
دوره پاییز 95 شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

نام کلاس نام استاد

زمان

جمعه 16-12:30 دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی
جمعه 12-8 دکتر محمدنژاد بیوشیمی
شنبه 20-16 دکتر محمدنژاد بیوشیمی
دوشنبه 20-16 دکتر محمدنژاد بیوشیمی
پنجشنبه 20-16 استاد عسگرخانی بیوشیمی
پنجشنبه 12-8 استاد عسگرخانی بیوشیمی
جمعه 16-12:30 دکتر بهروز اقدم سلولی و مولکلوی
پنجشنبه 16-12:30 دکتر بهروز اقدم سلولی و مولکولی
سه شنبه 18-13 دکتر بهروز اقدم سلولی و مولکلوی
پنجشنبه 20-16 استاد شاهرضا زبان
پنجشنبه 12-8 استاد حیدرنیا زبان
پنجشنبه 20-16 استاد حیدرنیا زبان
شنبه 13-9 استاد فخر زبان
پنجشنبه 20-16 مهندس یعقوبی زبان
جمعه 12-8 استاد شاهرضا زبان


دوره تابستان 95 شعبه انقلاب

آغاز دوره: تیرماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

بیوشیمی دکتر محمدنژاد سه شنبه 20-15
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 20-16
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 16-12:30
بیوشیمی استاد عسگرخانی چهارشنبه 13-9
بیوشیمی استاد عسگرخانی پنجشنبه 16-12:30
سلولی و مولکولی دکتر بهروزی اقدم پنجشنبه 12-8
سلولی و مولکولی دکتر بهروزی اقدم سه شنبه 12-9
ژنتیک پایه و پزشکی * دکتر اکبری جمعه 12-8
زبان استاد حیدرنیا دوشنبه 12-8
زبان مهندس یعقوبی پنجشنبه 16-12:30
زبان استاد شاهرضا پنجشنبه 16-12:30
زبان استاد شاهرضا جمعه 16-12:30
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 16-12:3

در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.

 
  • جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.