برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ژنتیک پزشکی
 
دوره پاییز 96 شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

نام کلاس نام استاد

زمان

جمعه 16-12:30 دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی
جمعه 12-8 دکتر محمدنژاد بیوشیمی
شنبه 20-16 دکتر محمدنژاد بیوشیمی
دوشنبه 20-16 دکتر محمدنژاد بیوشیمی
پنجشنبه 20-16 استاد عسگرخانی بیوشیمی
پنجشنبه 12-8 استاد عسگرخانی بیوشیمی
جمعه 16-12:30 دکتر بهروز اقدم سلولی و مولکلوی
پنجشنبه 16-12:30 (شروع از آذرماه) دکتر بهروز اقدم سلولی و مولکولی
سه شنبه 18-14 دکتر بهروز اقدم سلولی و مولکلوی
شنبه 16-12:30 گروه اساتید زبان
پنجشنبه 20-16 استاد حیدرنیا زبان
پنجشنبه 16-12:30 دکتر یعقوبی زبان
پنجشنبه 20-16 دکتر شاهرضا زبان
جمعه 16-12:30 دکتر شاهرضا زبان
پنجشنبه 12-8 (پوشش IQB) داوطلبان سال گذشته دکتر شاهرضا زبان


دوره تابستان 96 شعبه انقلاب

آغاز دوره: 21 مردادماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

ژنتیک پایه و پزشکی * دکتر اکبری جمعه 12-8
بیوشیمی دکتر محمدنژاد سه شنبه 20-16
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 20-16
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 16-12:30 (ظرفیت محدود)
بیوشیمی استاد عسگرخانی پنجشنبه 20-16
سلولی و مولکولی دکتر بهروزی اقدم سه شنبه 14-9
سلولی و مولکولی دکتر بهروزی اقدم پنجشنبه 12-8
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 16-12:30
زبان مهندس یعقوبی پنجشنبه 20-16
زبان دکتر شاهرضا پنجشنبه 16-12:30
زبان دکتر شاهرضا جمعه 12-8
زبان دکتر مهاجرنیا جمعه 16-12:30


در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.

 
  • جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.