برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت - بیوشیمی بالینی
 
دوره پاییز 97 شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

بیوشیمی (ضریب 6) دکتر محمدنژاد شنبه 20-16
بیوشیمی (ضریب 6) دکتر محمدنژاد جمعه 12-8
بیوشیمی (ضریب 6) دکتر محمدنژاد دوشنبه 20-16
بیوشیمی (ضریب 6) استاد عسگرخانی پنجشنبه 16-12:30
شیمی آلی و عمومی
(ضریب 2)
دکتر اکبری پنجشنبه 12-8
سلولی و مولکولی
(ضریب 2)
دکتر بهروزی اقدم پنجشنبه 12-8
سلولی و مولکولی
(ضریب 2)
دکتر بهروزی اقدم سه شنبه 18-14
زبان ​(ضریب 2) استاد حیدرنیا پنجشنبه 16-12:30
زبان ​(ضریب 2) دکتر یعقوبی پنجشنبه 16-12:30
زبان ​(ضریب 2) دکتر شاهرضا پنجشنبه 20-16
زبان ​(ضریب 2) دکتر شاهرضا پنجشنبه 12-8
زبان ​(ضریب 2) دکتر شاهرضا چهارشنبه 19-16
(داوطلبان سال گذشته)
زبان ​(ضریب 2) دکتر شاهرضا جمعه 16-12:30

دوره تابستان 97 شعبه انقلاب

آغاز دوره: 20 مردادماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

بیوشیمی دکتر محمدنژاد سه شنبه 20-16
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 16-12:30
شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری پنجشنبه 12-8 (آغاز دوره آبان ماه)
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم جمعه 12:15-8:15
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم سه شنبه 13-9
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 20-16
زبان دکتر شاهرضا پنجشنبه 16-12:30
زبان دکتر شاهرضا چهارشنبه 16-13
زبان دکتر یعقوبی پنجشنبه 12-9

در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.


 
جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.