برنامه کلاسهای آنلاین کارشناسی ارشد وزارت بهداشت - بیوشیمی بالینی
 
ترم تابستان شعبه انقلاب

آغاز دوره: تیرماه
 

دروس و ضرایب

نام استاد

زمان

بیوشیمی (ضریب 6) دکتر محمدنژاد سه شنبه 16 الی 20
بیوشیمی (ضریب 6) دکتر محمدنژاد جمعه 12:30 الی 16
بیوشیمی (ضریب 6) دکتر شیریان  یک شنبه 16 الی 20 
سلولی و مولکولی (ضریب 2) خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 8 الی 12
سلولی و مولکولی (ضریب 2) خانم دکتر بهروز اقدم دوشنبه 12:30 الی16(یک هفته درمیان)
سلولی و مولکولی (ضریب 2) خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 8 الی 12
سلولی و مولکولی (ضریب 2) خانم دکتر بهروز اقدم دوشنبه 12:30 الی16(یک هفته درمیان)
شیمی آلی و عمومی   دکتر اکبری  دوشنبه 16 الی 20 
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا پنجشنبه 16 الی 20
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا جمعه 12:30 الی 16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی پنجشنبه 12:30 الی 16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی جمعه 8:30 الی 12 

 
 
ترم پاییز شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

بیوشیمی (ضریب 6) دکتر محمدنژاد دوشنبه 20-16
بیوشیمی (ضریب 6) دکتر محمدنژاد جمعه 12-8
بیوشیمی (ضریب 6) دکتر رضویان سه شنبه 21-16
شیمی آلی و عمومی (ضریب 2) دکتر اکبری شنبه 20-16
سلولی و مولکولی (ضریب 2) خانم دکتر بهروز اقدم جمعه 16-12:30
سلولی و مولکولی (ضریب 2) خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 16-12:30
سلولی و مولکولی (ضریب 2) دکتر آرین اکبری اعلام می شود
زبان ​(ضریب 3) استاد حیدرنیا پنجشنبه 16-12:30
زبان ​(ضریب 3) استاد حیدرنیا جمعه 12-8:30
زبان ​(ضریب 3) استاد خدادادی پنجشنه 20-16
زبان ​(ضریب 3) استاد خدادادی جمعه 16-12:30
زبان ​(ضریب 3) دکتر یعقوبی شنبه 15-12

 

 
در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.


 
جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.