برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت - بیوشیمی بالینی
 
دوره پاییز 95 شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

بیوشیمی دکتر محمدنژاد شنبه 20-16
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 12-8
بیوشیمی دکتر محمدنژاد دوشنبه 20-16
بیوشیمی استاد عسگرخانی پنجشنبه 12-8
بیوشیمی استاد عسگرخانی پنجشنبه 20-16
شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری پنجشنبه 12-8
سلولی و مولکولی دکتر بهروزی اقدم سه شنبه 18-13
سلولی و مولکولی دکتر بهروزی اقدم پنجشنبه 16-12:30
سلولی و مولکولی دکتر بهروزی اقدم جمعه 16-12:30
زبان مهندس یعقوبی پنجشنبه 20-16
زبان استاد شاهرضا پنجشنبه 20-16
زبان استاد شاهرضا جمعه 12-8
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 20-16
زبان استاد حیدرنیا دوشنبه 12-8


دوره تابستان 95 شعبه انقلاب

آغاز دوره: تیرماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

بیوشیمی دکتر محمدنژاد سه شنبه 20-15
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 16-12:30
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 20-16
بیوشیمی استاد عسگرخانی چهارشنبه 13-9
بیوشیمی استاد عسگرخانی پنجشنبه 16-12:30
شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری پنجشنبه 12-8
(آغاز دوره مهرماه)
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 16-12:30
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم سه شنبه 18-13
سلولی مولکولی دکتر بهروز اقدم جمعه 16-12:30
زبان استاد شاهرضا پنجشنبه 20-16
زبان استاد شاهرضا جمعه 12-8
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 20-16
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 12-8
زبان مهندس یعقوبی پنجشنبه 20-16
زبان استاد فخر شنبه 13-9

در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.


 
جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.