دروس و ضرایب و برنامه کلاسهای آنلاین کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ایمنی شناسیترم پاییز شعبه انقلاب

آغاز دوره: تیرماه

دروس و ضرایب

نام استاد

زمان

بیوشیمی (ضریب 1) دکتر محمدنژاد سه شنبه 16 الی 20
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر محمدنژاد جمعه 12:30 الی 16
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر شیریان  یک شنبه 16 الی 20 
باکتری شناسی (ضریب 1) دکتر بلوری پنجشنبه 13 الی 16
ایمنی شناسی (ضریب 6) دکتر خلیلی چهارشنبه 12:30 الی 16
ایمنی شناسی (ضریب 6) استاد صفدریان دوشنبه 16 الی 20
ایمنی شناسی (ضریب 6) استاد نصر دوشنبه 16 الی 21
سلولی و مولکولی (ضریب 2) خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 8 الی 12
سلولی و مولکولی (ضریب 2) خانم دکتر بهروز اقدم دوشنبه 12:30 الی16(یک هفته درمیان)
سلولی و مولکولی (ضریب 2) خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 8 الی 12
سلولی و مولکولی (ضریب 2) خانم دکتر بهروز اقدم دوشنبه 12:30 الی16(یک هفته درمیان)
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا پنجشنبه 16 الی 20
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا جمعه 12:30 الی 16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی پنجشنبه 12:30 الی 16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی جمعه 8:30 الی 12
 
 

ترم پاییز شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

دروس و ضرایب

نام استاد

زمان

بیوشیمی (ضریب 1) دکتر محمدنژاد دوشنبه 20-16
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر محمدنژاد جمعه 12-8
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر رضویان سه شنبه 21-16
باکتری شناسی (ضریب 1) دکتر بلوری پنجشنبه 20-17
ایمنی شناسی (ضریب 6) دکتر خلیلی چهارشنبه 20-16
ایمنی شناسی (ضریب 6) استاد صفدریان شنبه 20-16
ایمنی شناسی (ضریب 6) استاد نصری یکشنبه 20-16
سلولی و مولکولی (ضریب 2) خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 16-12:30
سلولی و مولکولی (ضریب 2) خانم دکتر بهروز اقدم جمعه 16-12:30
سلولی و مولکولی (ضریب 2) دکتر آرین اکبری اعلام می شود
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا پنجشنبه 16-12:30
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا جمعه 12-8:30
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی پنجشنبه 20-16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی جمعه 16-12:30
 
 
در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.

 
  • جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.