دروس و ضرایب و برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ایمنی شناسی
 
دوره پاییز 97 شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

ایمنی شناسی (ضریب 6) دکترخلیلی جمعه 16-12:30
ایمنی شناسی (ضریب 6) استاد صفدریان دوشنبه 20-16
بیوشیمی (ضریب 1) استاد عسگرخانی پنجشنبه 16-12:30
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر محمدنژاد جمعه 12-8
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر محمدنژاد شنبه 20-16
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر محمدنژاد دوشنبه 20-16
باکتری شناسی (ضریب 1) دکتر بلوری پنجشنبه 16-13
باکتری شناسی (ضریب 1) دکتر بلوری دوشنبه 16-13
سلولی و مولکولی (ضریب 2) دکتر بهروزی اقدم پنجشنبه 12-8
سلولی و مولکولی (ضریب 2) دکتر بهروزی اقدم سه شنبه 18-14
زبان (ضریب 2) استاد حیدرنیا پنجشنبه 16-12:30
زبان (ضریب 2) دکتر یعقوبی پنجشنبه 16-12:30
زبان (ضریب 2) دکتر شاهرضا پنجشنبه20-16
زبان (ضریب 2) دکتر شاهرضا پنجشنبه 12-8
زبان (ضریب 2) دکتر شاهرضا چهارشنبه 19-16 (داوطلبان سال گذشته)
زبان (ضریب 2) دکتر شاهرضا جمعه 16-12:30
دوره تابستان 97 شعبه انقلاب

آغاز دوره: 20 مردادماه

نام کلاس نام استاد زمان
ایمنی شناسی دکتر خلیلی چهارشنبه 20-16
ایمنی شناسی استاد صفدریان جمعه 20-16 (یک هفته در میان)
بیوشیمی دکتر محمدنژاد سه شنبه 20-16
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 16-12:30
باکتری شناسی دکتر بلوری پنجشنبه 19:30-16:30
سلولی و مولکولی دکتر بهروزی اقدم جمعه 12:15-8:15
سلولی و مولکولی دکتر بهروزی اقدم سه شنبه 13-9
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 20-16
زبان دکتر شاهرضا پنجشنبه 16-12:30
زبان دکتر شاهرضا چهارشنبه 16-12
زبان دکتر یعقوبی پنجشنبه 12-9
در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.

 
  • جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.